Skip to content

CEIR Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj

CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje posvećeno istraživanju, razvoju i prenosu praktičnih znanja i veština između pojedinaca i ducation organizacija.

CEIR se javno zalaže za promociju i podizanje svesti o značaju kreiranja, razvoja, primene i prenosa praktičnih znanja i veština stanovništva, posebno mladih, sa ciljem razvoja i unapređenja kvaliteta života celokupnog društva.

▪ CEIR organizuje, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, “hands-on” obuke i druge oblike edukacije usmerene na razvoj, usavršavanje i osposobljavanje mladih i nezaposlenih lica. 

▪ CEIR kreira, razvija i sprovodi različite projekte u koje aktivno uključuje mlade i (srednjoškolce i studente) i na taj način omogućava mladima sticanje praktičnih tznanja i veština kroz rad na projektima od posebnog društvenog značaja.  CEIR organizuje volonterske akcije u cilju podizanja nivoa informisanosti o onačinima i mogućnostima prenosa znanja i veština, povezivanja, saradnje i nposlovanja između pojedinaca i organizacija. CEIR povezuje akademsku javnost i privredu u cilju kreiranja, razvoja i prenosa 

tpraktičnih znanja i veština CEIR objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na Amogućnosti, razvoj, razmenu znanja i povezivanje građana, posebno mladih visokobrazovanih ljudi sa mladima u zemljama EU. 

▪ CEIR sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pitanjima edukacije, obrazovanja i prenosa praktičnih znanja i veština.

Kontakt podaci

Adresa: Miše Dimitrijevića 45A/1/1, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 69 11 18 753

Email: ceir.novi.sad@gmail.rs

Website: http://ceir.rs

Partneri

CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj
CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank