Skip to content

CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA - VITA

CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
Udruženje građana „Centar za podršku osetljivim grupama – VITA“ osnovano je 10.08.2011. kao dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalno-zdravstveno-humanitarnog rada i unapređenja položaja posebno osetljivih grupa u društvu.

Udruženje svojim profesionalnim odnosom, stručnim radom i organizovanim delovanjem doprinosi stvaranju humanijeg društva kroz pružanje pomoći i podrške osetljivim i marginalizovanim grupama, kroz promociju zdravlja, afirmisanje zdravih stilova života, kroz razvoj potencijala osetljivih grupa, kroz podizanje kapaciteta zajednice za zaštitu i brigu, kroz istraživački rad i neformalno obrazovanje.

Članovi Udruženja su odgovorni građani i stručnjaci bez predrasuda, koji pružaju podršku i pomoć svim ljudima u nevolji, bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, polnu, rodnu, političku, seksualnu ili koji pripadaju bilo kojoj drugoj pripadnosti ili orijentaciji.

Centar za podršku osetljivim grupama VITA, osnovao je u oktobru 2011. godine Savetovalište za mlade i porodicu. Savetovalište je osnovano uz podršku Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti VITA. Cilj Savetovališta je doprinos unapređenju mentalnog zdravlja mladih razvijanjem zdravih stilova života kroz pružanje psihološke, informativne i savetodavne podrške mladim osobama i roditeljima.

U okviru Savetovališta psiholozi, lekari i specijalni pedagozi direktno licem u lice, putem telefona i elektronskim putem pružaju usluge informisanja mladih i roditelja o razvojnim i psihološkim problemima mladih, o PAS i posledicama zloupotrebe PAS. Pružaju usluge savetovanja mladima i roditeljima kako da reše ili ublaže psihološke i razvojne probleme mladih i kako da preveniraju bolesti zavisnosti. Takođe, stručnjaci pružaju i stručnu psihološku i emotivnu podršku mladima i roditeljima, i edukaciju za unapređenje veština komunikacije između roditelja i mladih. Najmanje 80 mladih je u proteklom periodu dobilo direktnu psihološku i emotivnu podršku, 10 mladih je pohađalo obuku za vršnjačke edukatore, 15 mladih je učestvovalo u promotivnim i medijskim aktivnostima.

Centar Vita je ostvario zapaženo učešće na drugoj po redu „Teen Talk“ konferenciji u saradnji magazina “Bravo”, Telenora, UNICEF-a i Jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u oktobru 2014. godine. Tema ove konferencije je obuhvatala društvene, kulturne, konzumentske i komunikacijske potrebe i očekivanja generacije od 13 do 19 godina.

Centar Vita je u oktobru 2014. godine ostvario saradnju i potpisao protokol o saradnji sa Centrom za Socijalni Rad Grada Novog Sada u primeni vaspitnih naloga u smislu uključivanja maloletnih učinioca krivičnih dela u pojedinačni ili grupni tretman u okviru savetovališta Centra Vita.

Centar Vita je bio učesnik završnog skupa pod nazivom „Unapređenje primene vaspitnih naloga“ u decembru 2014. godine koji je realizovan u pod okrinjem International Management Group i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

INFORMACIJE O PROGRAMIMA CENTRA VITA

„Vaspitni nalozi“

24 maloletnika uključena su u individualne tretmane za realizaciju vaspitnih naloga u saradnji sa Višim sudom u Novom Sadu i predstavnicima Višeg tužilaštva za maloletnike u Novom Sadu, kao i sa stručnim saradnicima službe za zaštitu dece i mladih CSR Grada Novog Sada. Projekat je podržala Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“.

Projekat „Mlada i bezbedna“ je realizovan u Novom Sadu u 2017. godini pod pokroviteljstvom Kancelarije za mlade, Gradska uprava za sport i omladinu Novog Sada.

“Živimo zdravo“

Oko 200 dece sedmih i osmih razreda tri osnovne škole u Novom Sadu su prošli radionice o štetnosti pušenja i alkohola  i razvijanja samopouzdanja i asertivne komunikacije. Budžet je odobren od strane Grada Novog Sada, Gradske Uprave za zdravstvo.

„Savetovalište“

Informisanje mladih i roditelјa o psihološkim i razvojnim poteškoćama mladih kroz direktno pružanje usluga individualnog i grupnog psihološkog savetovanja mladih i roditelјa, informisanjem o PAS, a takođe kroz umrežavanje sa organizacijama i institucijama koje se bave očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlјa mladih, te unapređivanjem komunikacije između roditelјa i dece. Usluge savetovanja dobilo je 120 direknih korisnika, odnosno 40 mladih i 80 članova porodica (roditelјa). Budžet je odobren od strane Grada Novog Sada, Gradske Uprave za dečiju i socijalnu zaštitu.

„Moj klub“

Klub lečenih zavisnika od svih vrsta zavisnosti (alkohol, droga, pušenje i kocka) kroz kreativne psiho-edukativne radionice i direktno pružanje usluga individualnog i grupnog psihološkog savetovanja bivših zavisnika. Korisnici usluga su pacijenti Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita iz Novog Sada koji su uspešno završili program lečenja i u stabilnoj su apstinenciji kao i njihovi saradnici u lečenju (članovi porodica zavisnika koji pacijentima pružaju svaki oblik podrške u procesu izlečenja). Budžet je odobren od strane Grada Novog Sada, Gradske Uprave za dečiju i socijalnu zaštitu.

„Dečija nedelјa“

Ovaj projekat Centra Vita bavio se prevencijom, edukacijom i podizanjem svesti o opasnostima elektronskog i vršnjačkog nasilјa kod oko 100 dece šestih, sedmih i osmih razreda tri osnovne škole u Novom Sadu kao i njihovom edukacijom o razvijanju samopouzdanja i strategijama asertivne komunikacije i načinima za prevazilaženje konfliktnih situacija u različitim socijalnim kontekstima.

„U mom životu za zavisnost nema mesta!“

Radionice o štetnosti droge, alkohola, kocke i pušenja održane su za učenike srednjih škola u Vrbasu, Bečeju, Temerinu, Futogu i Bačkoj Palanci, kao i individualno i grupno psihološko savetovanje mladih i roditelјa u Centru Vita. Budžet je odobren od strane pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

„Znam da mogu bolјe“

Radionice o štetnosti droge, alkohola, kocke i pušenja za učenike 3 srednje škole u Novom Sadu. Donator: Grad Novi Sad, Gradska Uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade.

„Biram život bez zavisnosti “

Radionice o štetnosti pušenja i alkohola za učenike 3 osnovne škole u Novom Sadu. Donator: Grad Novi Sad, Gradska Uprava za zdravstvo.

„Sačuvaj zdravlјe zdravim stavovima“

Radionice o štetnosti droge, alkohola, kocke i pušenja za učenike srednjih škola u Vrbasu, Bečeju, Sremskim Karlovcima, Žablјu i Bačkoj Palanci, kao i individualno i grupno psihološkog savetovanje mladih i roditelјa u Centru Vita. Donator: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Partneri

CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA
CENTAR ZA PODRŠKU OSETLJIVIM GRUPAMA – VITA

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank