Skip to content

Evropski omladinski centar Vojvodine

Evropski omladinski centar Vojvodine

Osnovne informacije o organizaciji:

Evropski omladinski centar Vojvodine – EOCV je omladinska orgnizacija koja deluje na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

EOCV ima 18 stalnih članova i preko 15 volontera.

Kao osnovne ciljeve svoga delovanja EOCV je postavio sledeće:

  • Promocija neformalnog gradjanskog obrazovanja mladih ljudi putem projekata.
  • Informisanje mladih
  • Promocija zdravog života mladih i unapredjenje životne sredine.
  • Promovisanje i popularizacija volonterskog rada.
  • Razvijanje svesti o poštovanju osnovnih prava i sloboda čoveka.
  • Promovisanje vrednosti otvorenog i tolerantnog društva.
  • Uspostavljanje medjunarodne saradnje i medjunarodnih dijaloga izmedju mladih ljudi na osnovu medjusobnog poštovanja i razlika medju ljudima i kulturama.
  • Promovisanje mobilnosti kod mladih ljudi.
  • Saradjnja sa organizacijama edukativnog, humanitrnog, sportskog i kulturnog karaktera na programima, projektima i aktivnostima koje su namenjene mladim ljudima i onima koji prepoznaju osnovne društvene vrednosti.
  • Saradjnja sa državnim institucijama, univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim temama.

Iskustvo organizacije:

EOCV ima izgradjenu stabilnu omladinsku platformu koja je u sprezi sa relevantnim instituijama koje omogućavaju pozicioniranje organizacije u omladinskom sektoru. Mladi, članovi organizacije su predani omladinski lideri, omladinski treneri, omladinski volonerski radnici, studentski predstavnici univerzitetske zajednice u Novom Sadu, Subotici, Somboru i Zrenjaninu.

Većina članova organizacije je aktivno uključena u omladinsku politiku na gradskim, pokrajinskim i Republičkim instancama. Bogato iskustvo članova EOCV u omladinskoj politici je bitan adut koji igra ulogu u stabilnosti organizacije.

Kontakt podaci

Puškinova 12, Novi Sad

www.eycv.org

Organizacije i partneri

Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine
Evropski omladinski centar Vojvodine

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank