Skip to content

NIDSBE "Josif Pančić"

NIDSBE „Josif Pančić“
Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić” je nevladina, neprofitabilna organizacija pri Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Društvo okuplja studente biologije, ekologije, dvopredmetnih nastava i sve ostale koji žele da se bave naučno-istraživačkim radom, zaštitom i unapređenjem životne sredine ili edukacijom u okviru tih oblasti. Osnovano je 1974. godine, a donošenjem statuta 1983. godine zvanično počinje sa radom.


Osnovni ciljevi NIDSBE „Josif Pančić” su podsticanje, okupljanje i organizovanje mladih ljudi za bavljenje naučno-istraživačkim radom iz oblasti biologije i ekologije, sprovođenje aktivne zaštite prirode, podsticanje mladih na publikovanje dobijenih rezultata naučno-istraživačkih aktivnosti u skladu sa zakonom, kao i razmena iskustava u sprovođenju ovih aktivnosti sa drugim udruženjima. Članovi Društva su mahom studenti biologije, ekologije i srodnih nauka koji aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji naučno-istraživačkih kampova, prikupljanju podataka o statusu biodiverziteta područja koje se istražuje, pisanju izveštaja i prezentovanju dobijenih rezultata. Pored toga, članovi Društva učestvuju u aktivnoj zaštiti prirode, organizaciji studentskih konferencija i seminara i imaju iskustva u održavanju edukativnih predavanja i radionica na temu biologije.

Društvo pruža studentima mogućnost rada i realizacije multidisciplinarnih projekata u okviru biologije, ekologije i zaštite životne sredine, kao i učestvovanje u edukaciji osnovaca i srednjoškolaca. Takođe, do sada je realizovano i mnogo projekata i terena, čime se doprinelo boljem poznavanju i zaštiti biodiverziteta naše zemlje.

Informacije o programima koje NIDSBE „Josif Pančić“ sprovodi i plan aktivnosti za 2020. godinu

Naučno-istraživački kampovi

Većina kampova koji će se održati predstavljaju nastavak već započetih istraživačkih akcija. Jedan deo kampova biće organizovan u saradnji sa drugim, srodnim nevladinim organizacijama, a pojedini od njih će biti međunarodnog karaktera. Rezultati dobijeni u toku terenskog istraživanja se obrađuju i čuvaju u arhivi Društva, a najčešće i objavljuju u vidu naučno istraživačkih radova.

Motivacioni vikendi

Motivacioni vikend se organizuje dva puta u toku godine, obično na Fruškoj gori. Prolećni motivacioni vikend se organizuje u vreme kada počinje vegetacijski period i živi svet postaje aktivniji, dok jesenji motivacioni vikend pruža priliku učesnicima da se upoznaju s radom Društva, učestvuju u edukativnim šetnjama i kreativnim radionicama kao što su pisanje projekata i osmišljavanje akcija.

Volonterske akcije

Realizacija akcija aktivne zaštite životne sredine podrazumevaće uklanjanje pojedinih divljih deponija na nekoliko lokacija u Vojvodini ili uklanjanje žbunaste vegetacije na stepskim staništima na kojima treba sprečiti sukcesiju staništa radi zaštite ugroženih vrsta koje na njima žive.

Akcija prstenovanja ptica

Zarad praćenja migracije ptica i edukacije mladih biće organizovane akcije prstenovanja ptica na Bećarcu. Realizacija akcije omogućiće upoznavanje zainteresovanih sa različitim vrstama ptica koje naseljavaju naša područja, kao i bolje upoznavanje ornitofaune urbanih sredina. Prstenovanje će vršiti članovi Društva koji su licencirani prstenovači.

BioBlitz

Program ima za cilj terenska istraživanja u toku 24 časa, determinaciju zapaženih vrsta, obradu i prezentovanje rezultata prikupljenih na terenu. Danas postoji veliki broj događaja ovakvog tipa koji se održavaju širom sveta, a ovo će biti prvi put da se BioBlitz organizuje u Srbiji. Organizacijom ovakvog događaja postiže se povezivanje učesnika i mogućnost ostvarivanja zajedničkog rada na polju nauke.

Izdavanje petog broja časopisa „Terenac“

Sa ciljem informisanja i edukacije građana o principima zaštite prirode kao i izveštavanja o aktuelnostima iz ove oblasti, u planu je izdavanje petog broja besplatnog časopisa „Terenac“ koji Društvo izdaje u kontinuitetu od 2015. godine.

Fotokonkurs i izložba fotografija

S obzirom na to da se veliki deo naših aktivnosti odvija u prirodi i da se fotografija sve češće koristi u identifikaciji vrsta, Društvo planira organizaciju fotokonkursa na temu prirode. Učesnici će imati priliku da osvoje simbolične nagrade, a nakon konkursa biće upriličena izložba sa ciljem prikazivanja lepota i prirodnih vrednosti naše zemlje.

Radionica pravljenja i postavljanja kućica za ptice

Radionica pravljenja kućica za ptice će biti edukativnog karaktera sa stavljanjem akcenta na značaj obezbeđivanja zamene za prirodne duplje kojih je sve manje usled viševekovne, prekomerne i nekontrolisane seče drveća, a postavljanje kućica obezbediće pticama bezbedno mesto za odgajanje mladih.

Pravljenje veštačkih gnezda za solitarne pčelea ptice

Zbog nedostatka prirodnih staništa organizovaće se radionica pravljenja veštačkih gnezda za solitarne pčele. Kućice će biti pravljene od prirodnih materijala (trske), a njihovo postavljanje će omogućiti nesmetano odvijanje životnog ciklusa solitarnih pčela koje su pod uticajem sađenja monokultura i ubrzanog razvoja poljoprivrede u urbanim ekosistemima.

Partneri

NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“
NIDSBE „Josif Pančić“

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank