Skip to content

Novosadski humanitarni centar (NSHC)

Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC) je neprofitna i dobrotvorna organizacija koja doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženom stanovništvu, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje.

NSHC je osnovala 1998. godine mala grupa građana koja se tokom devedesetih, u vreme ratova i velike izbegličke krize, bavila pružanjem podrške ugroženim ljudima. Među osnivačima NSHC-a nalazili su se izbegli sa prostora BiH, kao i državljani Republike Srbije. U prvim godinama rada, NSHC je najviše bio okrenut potrebama velikog broja izbeglih i interno raseljenih lica, pružajući im psihološku, socijalnu i materijalnu podršku. Kasnije se NSHC razvio u organizaciju koja podržava različite ugrožene i marginalizovane grupe, među kojima prisilni migranti i dalje zauzimaju važno mesto.

NSHC pruža usluge psiho-socijalne, obrazovne i druge podrške posebno osetljivim grupama u društvu, među kojima izbeglim i raseljenim licima, Romima, starijim osobama, deci i mladima, žrtvama nasilja i drugim.

NSHC istražuje potrebe i potencijale ugroženih grupa i zalaže se za ostvarenje njihovih prava. U oblasti promocije zdravlja, NSHC informiše i edukuje mlade u oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja.

NSHC pruža podršku drugim udruženjima, podstiče aktivizam građana i promoviše volonterski rad. NSHC se zalaže za humano rešavanje problema napuštenih životinja i odgovoran odnos ljudi prema životnoj sredini.

Projekti NSHC-a se finansiraju iz donatorskih sredstava međunarodnih organizacija i fondova gradske, pokrajinske i republičke vlade, dobijenih za realizaciju projekata odobrenih na javnim konkursima. Važan doprinos radu NSHC-a daju i volonteri, i građani svojim prilozima.

Partneri

Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
Novosadski humanitarni centar (NSHC)

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank