Skip to content

Novosadski institut za sport i turizam

Novosadski institut za sport i turizam

Ciljevi Instituta su:

–     organizovanje turističkih poseta;

–     konsultovanje i savetovanje u sportu i turizmu;

–     posredovanje u sportu i turizmu;

–     razvoj sportsko – rekreativnog turizma;

–     promocija sporta i turizma kao razvojnih resursa kako pojedinca tako i šire zajednice; zaštita, rekonstrukcija i revitalizacija sportskih objekata, terena na otvorenom i sl.;

–     kao i turističkih destinacija i potencijala na teritoriji Novog Sada i šire okoline;

–     podsticanje građana i građanki da aktivno učestvuju u sportskim dešavanjima i sportu;

–     razvijanje saradnje i obezbeđivanje uslova za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba sporta i turizma i u partnerstvu sa stručnom javnosti;

–     obezbeđivanje zdravih životnih i društvenih okolnosti za razvoj i unapređenje sporta i turizma;

–     izgrađivanje sistema informisanja o sportu i turizmu na svim nivoima i u svim oblastima;

–     podsticanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća u ovim oblastima;

–     zaštita prirode i zdrave životne sredine

–     promocija zdravog načina života i zdravlja

–     negovanje, razvoj i promocija kulturno istorijskog nasleđa kao turistučkog potencijala;

–     pozitivni uticaj na mlade i omladinsku politiku

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Instituta naročito:

 • Promoviše delatnosti svojih članova,
 • Izrađuje različite forme i oblike prezentacija kojima se unapređuje dostupnost i održivo korišćenje turističkih i sportskih objekata i sadržaja;
 • Organizuje informativno edukativne, turističke, sportske, zabavne, rekreativne i slične sadržaje;
 •         promoviše multikulturalnost;
 •         razvija članstvo u cilju dostizanja kulturnih, duhovnih i drugih društveni sposobnosti kao korisnih i odgovornih pojedinaca i članova društva;
 •         organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, radionice, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;
 •         objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na unapređenje sporta i turizma;
 •         aktivno učestvuje u svim oblastima društvenog života koji se odnose na  popularizaciju sportova i turističkih destinacija, putem medija na teritoriji Republike Srbije i inostranstva;
 •         utiče na sve društvene strukture, institicije i organe koji donose propise u oblasti razvoja i unapređenja sporta i turizma;
 •         aktivno učestvuje u kreiranju planova i nastavnih planova i programa na popularizaciji problematike i informisanja o unapređenju i razvoju sporta i turizma;
 •         jača kapacitete i mogućnosti sportskih i turističkih kapaciteta u funkciji aktivnog učešća građana i građanki u lokalnoj zajednici;
 • povećava i promoviše informisanost, motivisanost i mogućnost za volontiranje;
 • promoviše i razvija tolerancije na različitosti i prepoznavanje kapaciteta sporta i turizma u tom smislu;
 • pruža podrške stvaranju podsticajnog okruženja za uključivanje sporta u svakodnevne aktivnosti zajednice;
 • vrši adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju sportskih i turističkih objekata kroz obezbeđivanje građevinskog materijala i drugih potrebnih sredstava, kao i putem organizovanja izvođenja potrebnih radova u te svrhe;   
 • povećava vidljivost turističkih i sportskih kapaciteta;
 • promoviše kulturne obrasce ponašanja kroz standard pozitivnog spotskog duha;
 • sprovodi aktivnosti kojima se doprinosi popularizaciji sporta i turizma;
 • institucionalno osnažuje legislativu u cilju unapređivanja, ostvarivanja i zaštite stvarnih i individualnih prava u sportu;
 • aktivno promoviše i sprovodi programe za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode;
 • unapređuje mehanizame prevencije nasilja u sportu;
 • promoviše uvođenje sadržaja o sportu i turizmu u nastavne planove i programe za sve nivoe obrazovanja;
 • sprovodi programe vršnjačke edukacije.žObrađuje i zagovara teme iz oblasti autorskih i srodnih prava, a u vezi sa sportom i turizmom.

Partneri

Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam
Novosadski institut za sport i turizam

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank