Skip to content

Poslovi za mlade

Poslovi za mlade
Poslovi za mlade je dobrovoljno, nevladino i neprofitno Uduženje, u koje se mladi udružuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti podrške mladima i zapošljavanja mladih, a u skladu sa Ustavom, važećim zakonima i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Neki od ciljeva organizacije su :

–    podrška poboljšanju kvaliteta života i položaja mladih u društvu;

–    povećanje mogućnosti nezaposlenim i zaposlenim mladima za sticanje novih znanja i veština;

–    osnaživanje mladih preduzetnika u preuzimanju sopstvene inicijative i uključivanju u proces samozapošljavanja;

–     povećanje promocije preduzetništva, informisanja i savetovanje vezano za procedure, regulativu i dostupnost traženih usluga mladima za otpočinjanje sopstvenog biznisa;

–         povećanje broja i oblika preduzetništva i samozapošljavanja mladih kroz edukaciju;

–         podsticanje tržišno orijentisane proizvodnje i usluga kod mladih;

poboljšanje informisanja mladih o izboru zanimanja, mogućnostima zapošljavanja i perspektivama na tržištu rada;

–          promocija Evropskih i svetskih mogućnosti za mlade;

–    unapređivanje položaja mladih u društvu, a naročito aktivnog učešća mladih u društvu, učešća mladih u donošenju odluka, informisanja mladih, prava na jednake šanse, vrednovanje i prepoznavanje izuzetnih postignuća mladih, kvalitetno provođenja slobodnog vremena, unapređenje i sprovođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja, bezbednosti mladih, zdravlja mladih i uloge mladih u održivom razvoju i zaštiti životne sredine;

–    unapređivanje sistemske brige o mladima, praćenje rada državnih institucija i javnih politika od značaja za mlade kroz ostvarivanje partnerstva sa resornim ministarstvima i drugim organima uprave;

–    ostvarivanje saradnje sa mladima u drugim regionima i zemljama, umrežavanje i razmena iskustava;

–    obezbeđivanje i unapređivanje sigurnog okruženja i mogućnosti za lični i socijalni razvoj mladih; 

–    unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima;

–    promocija volonterske kulture među mladima;

–    ostvarivanje saradnje sa mladima u drugim zemljama, i razmena iskustava i primera dobre prakse kao i umrežavanje i saradnja na projektima;

–    javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih i afirmisanje mladih;

–    unapređivanje kulturnih sadržaja za mlade i kulture mladih;

–    zastupanje interese mladih u Srbiji bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi oblik različitosti.

–    unapređenje i razvoj omladinskog sporta i sporta uopšte

–    promovisanje zaštite ljudskih prava i nenasilja

–           promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa

–        zaštita životne sredine i održivi razvoj, promocija  energetske efikasnosti, edukacija građana o upravljanju otpadom, Arhuska konvencija i promocija efikasnog korišćenja energije

–    očuvanje, unapređenje i promocija kulturne baštine i kulture uopšte

–    promovisanje programa razmene studenata, „work and travel“ i drugih sličnih programa, nudeći svojim članovima ispod trideset godina rad, studiranje i kulturnu razmenu u zemlji i inostranstvu.

Kontakt podaci

Mite Ružića 3, Novi Sad

065 5963596

www.poslovizamlade.com

Partneri

Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade
Poslovi za mlade

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank