Skip to content

U krugu znanja

U krugu znanja
25.07.2019. godine Društvo „Raspustilište“ koje je osnovano još 14.07.2006. godine je promenilo ime u Udruženje „U krugu znanja“. Cilj udruženja je okupljanje dece i mladih svih etničkih, socijalnih i obrazovnih struktura, kao i širenje opšte kulture, tolerancije, integracije i socijalizacije, kao i zaštita manjinskih, ženskih i ostalih ljudskih prava.

Osnovni zadatak udruženja je razvijanje kreativih sposobnosti i emocionalne inteligencije kod dece i mladih i osoba iz ugroženih socijalnih grupa.

U cilju ostvarivanja svojih zadataka, Udruženje „U krugu znanja“ organizuje rad kreativno-obrazovnih radionica, aktivnosti iz dramske, književne, filmske i likovne kulture, kao i međunarodnu razmenu programa.
Ostvaruje afirmaciju multikulturalnosti, tolerancije i uključivanja osoba iz marginalizovanih grupa i osoba sa posebnim potrebama.
Organizuje aktivnosti iz oblasti: ekologije, sporta i javnog zdravlja i razvijanje pravilnog odnosa prema korišćenju slobodnog vremena.
Organizuje bolji, kvalitetniji i svrsishodniji život kroz programe samozapošljavanja i osposobljavanje za aktivnu ulogu u javnom životu, posebno mladih i žena.
Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije.
Organizuje specijalizovane programe obuke za rad mladih u medijima.
Razvija korisna znanja i veštine iz oblasti neformalnog obrazovanja.
Unapređuje znanja iz zaštite životne sredine u saradnji sa svim relevantnim organizacijama.
Udruženje „U krugu znanja“ realizuje projekat „Urbani povrtari“ u okviru programa „Novi Sad Omladinska prestonica Evrope“
Tokom prethodnih godina samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama učestvovalo u organizaciji većeg broja manifestacija i programa za decu kao što su:
– Letnje Raspustilište 2007- 2018 godine
– Zimsko Raspustilište 2006-2018 godine, u saradnji sa Gradskom Upravom za Kulturu i Vladom AP Vojvodine
– Programi povodom Dečije nedelje 2006-2018 godine
– Projekte prevencije i rehabilitacije mladih od bolesti zavisnosti u saradnji sa Gradskom Upravom za Socijalnu zaštitu i brigu o deci i Gradskom Upravom za Zdravstvo (na primer: Kako pobeći od maksime „Jednom narkoman uvek narkoman“, javne tibine, interaktivne predstave…“
– Projekte iz Lokalnog Akcionog plana za mlade u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Novog Sada
– Sportske projekte iz oblasti „Sporta za sve“ u saradnji sa Gradskom upravom za Sport i Omladinu
– Projekte „Mladi u Medijima“, „Mlade žene i seoski turizam“ i „Obuka trenera“ u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad i ravnopravnost polova.
-Projekti Laboratorija kulture,
– Mnogobrojni projekti za mlade kao što su :
– Kreiraj ne statiraj – uključi se u Raspustilište“.
– Čemu služi taj društverni aktivizam,
– Mladi i rodna ravnopravnost,
– Ne budi lud, alkohol ti nije drug,
– Znanjem protiv droge…

Partneri

U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja
U krugu znanja

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank