Skip to content

Youth fest

Youth Fest
Udruženje građana “Youth Fest” je omladinska organizacija osnovana sa ciljem da se zalaže za poboljšanje osnovnih uslova i životnog ambijenta mladih, zaštitu osnovnih prava i sloboda radi poboljšanja nivoa životnog standarda i kvaliteta života, za poboljšanje uslova studiranja, za zaštitu prirode i zdrave životne sredine, promovisanje multikulturalnosti, unapređenje kulture, za promovisanje značaja sporta za kvalitetan život mladih, promocija i razvoj sporta, za davanje doprinosa svestranom razvoju pozitivnih osobina kao što su: radnost, skromnost, istrajnost, snalažljivost, hrabrost, iskrenost, radost, drugarstvo, poštenje, štedljivost i smisao za život u manjim i većim kolektivima, negovanje i razvijanje prijateljstva među ljudima i narodima i poštovanje njihovog ličnog, nacionalnog, verskog i političkog ubeđenja.

Organizacija je nastala krajem 2007. godine, a registrovana je početkom 2009. godine i prevashodno su je činili mladi uzrasta do 25 godina. Danas organizacija ima oko 300 članova, a do sada je učestvovala na preko 15 projekata u saradnji i partnerstvu sa drugim organizacijama. 

Aktivnosti :

Omladinko u akciji – pazi SPAM!

Opšti cilj: Povećan stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika na Internetu a putem edukativno informativnog materijala za mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija na njima prijemčiv način

Cilj: Unaprediti stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika

Mera: Informisati mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija

“Mlad sam, jasan – glasam”

Smatramo da kroz ovaj projekat, možemo da motivišo mlade da postavnu aktivini članovi društva, da aktivno participiraju u političkom životu, kroz primere dobre prakse koje ćemo im kroz projekat prikazati na interesantan i njima blizak način, koristeći onlajn platforme.

Izuzetno smo motivisani da naša iskustva prenesemo na mlade, jer istinski verujemo da su mladi pokretači dobrih promena u društvu i da na njima počiva budućnost.

“NS Omladinko”

Opšti cilj: Cilj projekta je promocija grada Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope 2019. godine i informisanja mladih o devet oblasti Akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015. – 2018. godine, putem izrade svojevrsne maskote.

“KUL” TURA Novi Sad

Posebno dizajnirana, sa temama novosadskih ustanova i spomenika umetnosti i kulture, platforma i  igra koja će, za mlade prevashodno, igrajući je (prolazeći platformu), biti informativno edukativna, vizuelna osnova i podsetnik na kulturno umetničko bogatstvo Grada Novog Sada i okoline.

“KUL” TURA Novi Sad – “Pitanja su teška, a igra laka, al’ znanje je veliko i pobeda slatka 🙂 ”

NAVIJAJ ZA SEBE

Realizacijom projektnih aktivnosti omogućava se mladima da se što bolje oprobaju u onim sklonostima i sposobnostima koje mogu da zadovolje njihovu radoznalost i pronađu one aktivnosti koje najviše odgovaraju njihovim potrebama i realnim mogućnostima.
Za uspešnu realizaciju projekta ostvaruje se svestrana, kontinuirana, aktivna i osmišljena pedagoška saradnja između škole, roditelja, društvene sredine, lokalne zajednice, sredstava javnog informisanja i drugih.
Osnovna načela projekta:
• sloboda izbora i dobrovoljnost
• zdravlje i bezbednost
• tolerancija, etička prihvatljivost i usmerenost ka punom ostvarivanju ličnosti
• usklađenost sa prirodom i društvenim okruženjem
• nezavisnost od zloupotreba u političke, komercijalne i finansijske svrhe, odnosno, od ciljeva koji su suprotni osnovnim vrednostima fizičke kulture i društva uopšte

”ISKLJUČI TO, ČOVEČE!”

Ono što mladi vide kao najveći problem iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Sadu, u najvećoj meri, je nemaran odnos od strane građana/ki, u smislu bahatog i neodgovornog odnosa prema okolini i bacanju smeća.

Preostali odgovori su slični, ali su razvrstani u specifičnije kategorije kako se ne bi izgubila detaljnost analize. Te kategorije se odnose uglavnom na zagađenost: smeće, deponije, zagađenost, saobraćaj, nedostatak kanti, industrija, buka i sl. Treba skrenuti pažnju i na probleme koji ne spadaju u domen zagađenja: nedostatak zelenih površina, slabu reciklažu, kao i sistemske probleme (koji se odnose na loš rad nadležnih institucija, loše zakone i njihovo nedosledno sprovođenje).

DRUŠTVENOM IGROM  ”ISKLJUČI TO, ČOVEČE!” obrađena je energetska efikasnost kao nova tema i učenici osnovne škole kao ciljna grupa, u smislu uzrasta u kom je najlakše kroz igru stvoriti i ozbiljne navike bitne za budući razvoj i u adolescentskom dobu i nadalje životu odrasle osobe.

Partneri

Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest
Youth Fest

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank