Skip to content

Kulturanova

Kulturanova

Naša vizija

Novi Sad je otvoren za stvaranje nove kulture. Za nas je nova kultura proces izgradnje novih društvenih odnosa koji podstiču dijalog, samopreispitivanje i kritičko mišljenje.

Vrednosti i principi Kulturanove

Interkulturalizam – znači shvatiti drugog i biti u interaktivnom odnosu s njim. Podrazumeva odnos, razmenu i skup dinamičkih tokova različitih kultura. Dok multikulturalnost označava postojanje više kultura na istom prostoru, interkulturalnost naglašava odnos među kulturama i neophodnost međusobne interakcije. Prefiks inter ne znači jednostavno prisustvo ili suživot, slučajno mešanje kultura, niti zamenu jednog oblika mišljenja drugim, već mogućnost unapređivanja različitih mišljenja, ideja i kultura na jednom prostoru. Interkulturalnost je uslov za konstantnu izgradnju nove kulture na određenom prostoru.

Intersektorski – znači da rešenju identifikovanih društvenih problema pristupamo kreativno, povezujući sektor kulture sa drugim sektorima, gde ti sektori imaju priliku da razmene svoja znanja i veštine.

Izgradnja mira – značajna je za razvoj odnosa na svim društvenim nivoima: od međuljudskih do institucionalnih i međudržavnih. Taj proces doprinosi uspostavljanju održivog mira i predstavlja prevenciju ponavljanja nasilja kroz pomirenje, edukaciju, interkulturalizam i dijalog.

Ravnopravnost – svi ljudi imaju pravo na slobodu i izražavanje mišljenja i stavova, dokle god oni ne ugrožavaju drugo ljudsko biće, bez obzira na njihove različitosti. Svi imaju jednake šanse za lični, profesionalni i bilo koji drugi razvoj.

Participacija – znači omogućiti akterima da postanu i stvaraoci, a ne samo posmatrači u kulturi. Za nas je participativnost važna u odnosima sa korisnicima, unutar naše organizacije i u zajednicama u kojima delujemo. Asocijacija Kulturanova aktivno učestvuje u donošenju odluka koje su od značaja za mlade i sarađuje sa organizacijama i udruženjima radi poboljšanja položaja mladih. Kulturanova prati i analizira odluke koje se donose, aktivno učestvuje u javnim raspravama, debatama, konferencijama i seminarima i podstiče saradnju između građana i institucija.

Misija Kulturanove

Kulturanova pokreće interkulturalni i intersektorski dijalog u društvu, podstičući kreativnost mladih kroz umetničku edukaciju, produkciju kulturnih sadržaja i unapređivanje javnih politika u oblasti kulture i mladih

Kontakt podaci

email: info@kulturanova.org

web sajt: http://www.kulturanova.org

Partneri

Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova
Kulturanova

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank