Skip to content

Tai chi chuan klub SUN

Tai chi chuan klub SUN
Tai či čuan se organizovano radi u Novom Sadu od 1992.god. u sekciji Karate kluba ”BUDO” Novi Sad. Tai či čuan sekciju je vodio profesor SUN DŽEN ĐUN iz Pekinga, a treninzi su se odvijali u OŠ “Đura Daničić” u Novom Sadu. U proleće 1994. godine, osnovan je TAI ČI ČUAN KLUB ”SUN” Novi Sad. Po imenu prvog učitelja Tai čia dat je naziv klubu SUN. Klub ima sedište u Novom Sadu i registrovan je u Ministarstvu sporta Srbije odn. Agenciji za privredne registre. .

Delatnost

Klub SUN je registrovan za Tai či čuan, karate i srodne veštine i sportove. Delatnost za koju je registrovan Klub obavlja se pretežno na području grada Novi Sad. Osnovne aktivnosti Kluba odvijaju se u Novom Sadu ul. Trg Slobode 2.

Organizacija rada

Delatnosti, discipline  koje se praktikuju i podučavaju u  Klubu SUN: TAI ČI ČUAN i ČI KUNG, KARATE i TIBETSKA JOGA.

Aktivnosti se odvijaju u okviru:  I SUN -TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA,

                                                      IISUN – KARATE ŠKOLA ZA DECU

                                                     III SUN – ŠKOLA TIBETANSKE JOGE.

Stručno- pedagoški rad u Klubu SUN vrši Nastavni tim kluba.

I. TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA SUN

Osnovni sadržaj  Programa rada Taiči čuan škole SUN čine:

Vežbe OPUŠTANJA

vežbe DISANJA;

pripremne vežbe(zagrevanje);

ČI KUNG  (sistem vežbi za pokretanje unutrašnje energije ČI);

TAI ČI ČUAN FORME: Forma 8, Forma 24, Forma 48 i Forma 42 -Taiči mač

Rad  se odvija u manjim grupama. Postoje REDOVNE i POSEBNE grupe.

A/REDOVNE GRUPE Tai či čuan škola SUN ima tri redovne grupe: POČETNA, SREDNJA (Nivo 1 i Nivo 2) i NAPREDNA grupa.  Svaki grupa ima svoj Plan i Program rada, čiji obim složenost zavise od nivoa znanja polaznika.

Program POČETNE GRUPE je osnovni program rada.To je zaokružena, kompletna celina, i može se praktikovati i samostalno kod kuće. Program za početnike ima za cilj da polaznike ”uvede u svet Tai či čuana” tj. da polaznici: a/Nauče osnovne vežbe i usvoje principe veštine Tai či čuan, b/Osete efekte i koristi po zdravlje, c/ da se osposobe da samostalno  vežbaju ili da predju na seledeći nivo i nastave vežbanje i usavršavanje u Klubu.

UPIS novih polaznika u Taiči čuan školu vrši se tokom cele godine.  Početkom oktobra i početkom februara meseca počinje se sa novim programom za početnike i preporučljivo je da se novi polaznici uključe na vreme. Povremeno se organizuje i vrši  upis u Letnju školu Taiči čuana – početkom juna meseca.Osnovni kurs, program Taiči čuana i Či kunga za početnike traje prosečno 4-6 meseci. Obzirom da je Tai či čuan kompleksna veština, za njeno razumevanje i pravilno praktikovanje potrebno je duže vreme. Ali, ko stekne dobru osnovu i oseti ”ukus” ove divne veštine baviće se njome do kraja života.

B/POSEBNE GRUPE  Posebne grupe se formiraju  samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i udruženjima. Posebne grupe imaju specifične sadržaje  i Programe Taiči čuana i Či kunga. Sada postoje tzv.

        1.”ORS  GRUPA ”- formirana u saradnji sa Udruženjem obolelih od reumatskih bolesti( ORS ). Program ove grupe bazira se na specifičnim Či Kung vežbama pogodnim za obolele od reumatskih bolesti (r.artritis, itd.).

  1. ”NOVI SAD – TAI ČI GRAD GRUPA – nju čine  penzioneri u Klubovima penzionera pri Gerontološkom centru ”Novi Sad” i građani koji vežbaju Tai či čuan na otvorenom prostoru – gradski parkovi/.

NASTAVNI  TIM KLUBA SUN

Stručno pedagoški rad u Klubu obavlja Nastavni tim Kluba SUN. U timu su Dragan Petrović učitelj Taiči čuana i osnivač kluba Sun, Nada Petrović učitelj Taiči čuana i Sonja Ivanović demonstrator-asistent u Klubu Sun.

II. SUN – KARATE ŠKOLE ZA DECU

Karate škola za decu u kontinuitetu funkcioniše od osnivanja Kluba SUN. Ranijih godina u više osnovnih škola u Novom Sadu i okolini funkcionisala je Karate škola, a trenutno  u Novom Sadu u Centru grada, Trg Slobode 2 i Sremskoj Kamenici.

Treninzi se održavaju u večernjim časovima dva puta sedmično.

U Karate školi SUN deca savladavaju osnove karate veštine (karate tehnike, kate i samoodbrana) i programe za polaganja za pojaseve (zvanja).

U radu sa decom neguje se, primaran je zdravstveno-razvojni aspekt vežbanja:  primene karate vežbi, tehnika i principa /disciplina, red, poštovanje starijih i sl./korisnih za opšte psiho-fizički razvoj dece. Takmičarski aspekt je sekundaran

Treninge vode majstori karatea Dr. Nenad Aracki i Dragan Petrović.

Upisati  se mogu deca školskog i predškolskog uzrasta.  Upis je dva puta godišnje u septembru i februaru mesecu (početkom polugodišta).

III. SUN - ŠKOLA TIBETANSKE JOGE (Kum Nye)

Tradicija i praksa Tibetanske joge veoma je stara, kao i veštine Tai ci i Či kung.

Tibetanska joga (Kum Nye) zabeležena je u spisima tibetske medicine. Kum Nye je deo loze medicinskih i psihosomatskih teorija i praksi koje povezuju tibetsku sa indijskom i kineskom medicinom.Kum Nye na Tibetu je upražnjavan kao deo šireg skupa praksi – od medicinskih do jogičkih. Tibetski sistem Kum Nye – Tibetanska joga je holistički sistem koji:

– Teži opuštanju napetosti,

– Napajanju životvornih psihosomatskih i finotvornih energija,

– Preobražaju negativnih emocija u pozitivne,

– Uspostavljanju ravnoteže izmedju tela, emocija i duhovnosti

U osnovi Tibetanske joge postoje 4 klase praksi:

SEDENJE (opuštanje –svesnost – meditacija ), DISANJE, MASAŽA i VEŽBE.

Program SUN škole Tibetanske Joge obuhvata: 1. Vežbe DISANJA, 2. Vežbe OPUŠTANJE, SVESNOSTI i MEDITACIJA, 3. Druge VEŽBE iz sistema Kum Nye -Tibetanska Joge       4. Samo(masaža)

Galerija.

AKTIVNOSTI KLUBA SUN

Klub SUN svoju delatnost realizuje kroz različite vidove redovnih i povremenih  aktivnosti. Neke od ustaljenih, redovnih godišnjih aktivnsti Kluba su: REDOVNI TRENINZI,  Letnji i vikend SEMINARI, Vežbanje na otvorenom -parkovi, izleti i vežbanje u prirodi, Rekreativno vežbanje u Klubovima panzionera, Taiči susreti, i dr.

 Redovni treninzi

Aktivnosti u Klubu SUN odvijaju se tokom cele godine. Redovni treninzi se održavaju tri puta sedmično.

Svaka Tai či grupa ima   3 treninga sedmično, po dva redovna treninga i jedan zajednički trening svih grupa. U toku redovnih treninga prelazi se redovan program za određenu grupu /uči se novo ili uvežbava/, a zajednički trening je uglavnom predviđen za uvežbavanje ili da se nadoknadi propušteno, ukoliko polaznik nijie mogao da prisustvuje redovnom času.

Jedanput mesečno (obično zadnji petak u mesecu) umesto redovnog treninga je druženje i čas izTeorije tai či čuan veštine.

Partneri

Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN
Tai chi chuan klub SUN

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank